JOURNAL OF SURGICAL ARTS / Cerrahi Sanatlar Dergisi

A peer review journal of surgery.

Vol 7, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles

ROLE OF ROUTINE DVT PROPHYLAXIS AFTER MAJOR GENERAL SURGICAL PROCEDURE; OUR EXPERIENCE IN A TERTIARY CARE CENTRE OF KOLKATA. Büyük Cerrahi girişimlerden sonra DVT profilaksisinin rolü; Kolkata’da üçüncü basamak bir tedavi merkezindeki deneyimimiz. PDF (Fulltext)
Jyotiranjan Swain, Souvik Chatterjee, Saurabh Jain, Saibal Bera, Debabratta Kundu, Shahana Gupta 52-57
EXTERNAL VALIDATION OF CLINICAL EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE PNEUMONIA RISK INDEX. Postoperatif pnömoni risk indeksinin etkinliğinin doğrulanması. PDF (Fulltext)
Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı 58-64
MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS. Akut pankreatit tedavisinde minimal invaziv cerrahi teknikler. PDF (Fulltext)
Özgür Türk, Ziya Taner Özkeçeci, Bartu Badak 65-68
EFFECTIVENESS OF ESWL IN UPPER URINARY TRACT CALCULI. Üst üriner sistem taşlarında ESWL’nin etkinliği. PDF (Fulltext)
Yasir OM Awad, Saadeldin Ahmed Idris, Nasr A Ramadan 69-74
THE FUNCTION OF SIALIC ACID AS A RADICAL SCAVENGER IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM WITH AND WITHOUT HYPERLIPIDEMIA. Hiperlipidemili ve hiperlipidemisiz deneysel hipotiroidizmde bir radikal tutucu olarak siyalik asidin etkinliği. PDF (Fulltext)
Sehkar Oktay, Lebriz Uslu, Saime Batırel, Nesrin Emekli 75-79
RECURRENT LARYNGEAL NERVES INJURY DURING THYROID SURGERY. Tiroid ameliyatlarında Nervus Rekürrens sinir yaralanması. PDF (Fulltext)
Saadeldin Ahmed Idris 80-83
TRAUMATIC ABDOMINAL WALL HERNIA; REPORT OF 3 CASES. Travmatik abdominal duvar hernisi; 3 olgu sunumu. PDF (Fulltext)
Mustafa Yener Uzunoğlu, Fatih Altıntoprak, Enis Dikicier, Yusuf Arslan, Yasemin Gündüz, Fehmi Çelebi 84-86
SEGMENTAL LIVER RESECTION FOR METASTASIS OF SYNCHRONUS PANCREATIC NET AND COLON ADENOCARCINOMA. Senkronize pankreas NET ve kolon adenokarsinoma metastazında segmenter karaciğer rezeksiyonu. PDF (Fulltext)
Mutlu Ünver, Şafak Öztürk, Osman Bozbıyık, Varlık Erol, Murat Özdemir, Cengiz Aydın, Gökhan Akbulut 87-89
DYSPNEA ASSOCIATED WITH HIATAL HERNIA. Dispneye eşlik eden Hiatal herni olgusu. PDF (Fulltext)
Orçun Çiftci, Cemil Kavalcı, Fatma Çiftci, Betül Özel 90-91
AN UNUSUAL CASE OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE IN INGUINAL HERNIA. Kasık fıtığı içerisine girmiş bir Over ve Fallop tüpleri olgusu. PDF (Fulltext)
Dwaipayan Samaddar, Parthasarathi Ghosh, Choden Norbu, Narayan Pandit, Jishnu Sankar Ray Basunia, Mahesh Yogesh Borikar 92-94
ANTICOAGULANT INDUCED INTRAMURAL INTESTINAL HAEMATOMA. Antikoagülan tedaviye bağlı intramural intestinal hematom. PDF (Fulltext)
Bora Koç, Onur Bayram, Tuna Geldigitti, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan 95-98
GALLSTONE ILEUS; REVIEW OF THE LITERATURE WITH 3 CASES. Safrataşı ileusu; 3 olgu ve literatür sunumu. PDF (Fulltext)
Mutlu Ünver, Murat Özdemir, Ömer Vedat Ünalp, Ayşegül Aktaş, Şafak Öztürk, Osman Bozbıyık 99-102
JEJUNOJEJUNAL INTUSSUSCEPTION IN AN ADULT DUE TO LIPOMA. Lipoma bağlı jejunojejunal intussusepsiyon olgusu. PDF (Fulltext)
Jitin Yadav, Ranjan George Baxla, Digamber Chaubey, Sanjay Kumar Yadav, Satish Kumar 103-105
OMENTAL PLUG TECHNIQUE IN GIANT DUODENAL PERFORATION. Dev duodenal perforasyonlarda omental tıkaç tekniği. PDF (Fulltext)
Cengiz Eriş, Bülent Kaya, Mehmet Kamil Yıldız, Hasan Abuoğlu, Orhan Bat 106-108
AN INTERESTING CASE OF COSTAL OSTEOCHONDROMA. İlginç bir kostal osteokondrom olgusu. PDF (Fulltext)
Vedat Bayrak, Engin Pabuşçu, Özkan Yılmaz, İskan Çallı 109-111


Journal of Surgical Arts (ISSN:1308-0709) is the first internet journal of surgery in Turkey. Cerrahi Sanatlar Dergisi (ISSN:1308-0709) Türkiye'nin ilk internet cerrahi dergisidir.The Journal is indexed on Türkiye Citation Index, OJS, DOAJ, and Harvester 2 . Dergimiz Türkiye Atıf Dizini, OJS, DOAJ, ve Harvester 2 tarafından indekslenmektedir.