Intubation in a patient with ankylosing spondylitis in the Trendelenburg position

Ankilozan spondilitli bir olguda trendelenburg pozisyonu yardımı ile entübasyon

  • Yonca Pekcan Anestezi ve reanimasyon
Keywords: Ankylosing spondylit, intubation, trendelenburg

Abstract

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic autoimmune, progressive collagen tissue disease characterized by the inflammation of the vertebra, sacroiliac joint, and the neighboring tissues. AS is a special disease for the anesthesiologist because of the possible problems/complications during the general or regional anesthesia. In this article; we aim to present our intubation method of a patient with a Fowler position after taking the operating table to a Trendelenburg position during the open rhinoplasty and total septal reconstruction. Open rhinoplasty and total septal reconstruction surgery under general anesthesia have been planned for a 61-year-old male patient diagnosed with AS 20 years ago. In the preop evaluation of the patient; there was a severe restriction of movement on the ASA 2, mallampati 2nd and 3rd cervical joints. It is impossible to make an extension or side rotation for the neck. The back movements of the patient were also heavily restricted.

As a conclusion; with the patients who have AS, if we can place the patient to the table in a comfortable position like Fowler and take the table into the Trendelenburg position, we can extend our point of view and we can do the intubation easily with this easy method. With these kinds of patients; intubation in a Trendelenburg position can be a suitable approach after preparing all our necessary equipment for difficult intubation.

 

ÖZET

Ankilozan spondilit (AS), omurga, sakroiliak eklem ve komşu dokuların inflamasyonu ile karakterize, kronik otoimmün, ilerleyici bir kollajen doku hastalığıdır. AS, genel anestezi ve rejyonel anestezi uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar nedeniyle anesteziyologlar için özel bir öneme sahiptir. Bu yazıda açık rinoplasti ve total septal rekonstriksiyon operasyonu planlanmış hastaya Fowler pozisyonundayken masayı Trendelenburg pozisyonuna alarak uyguladığımız entübasyon yöntemini sunmayı amaçladık. Yirmi yıl önce AS tanısı almış, 61 yaşındaki erkek hastaya genel anestezi ile açık rinoplasti ve total septal rekonstriksiyon operasyonu yapılması planlandı. Hastanın preoperatif değerlendirmesinde ASA 2, mallampati 2-3 ve boyun eklem hareketlerinde ciddi kısıtlılık mevcuttu. Boyuna ekstansiyon ve herhangi bir tarafa rotasyon uygulanamamaktaydı. Hastanın sırt hareketleri de kısıtlıydı.

Sonuç olarak ankilozan spondilitli hastalarda hastanın rahat yatabildiği Fowler gibi pozisyonlarda masaya Trendelenburg pozisyonu vererek görüş ve pozisyonumuzu rahatlatabilir ve entübasyonumuzu bu basit yöntemle daha rahat  gerçekleştirebiliriz. Trendelenburg pozisyonunda entübasyon bu hastalar için zor entübasyon için gerekli malzemelerimizi hazırladıktan sonra uygun bir yaklaşım olabilir.

Author Biography

Yonca Pekcan, Anestezi ve reanimasyon

Başkent University

Published
2019-06-24
Section
Articles