Satisfaction in patients who underwent one-stage bilateral single-port thoracoscopic sympathectomy for axillary hyperhidrosis

Tek seansta çift taraflı, tek port sempatektomi uygulanan izole aksiller hiperhidrozisli hastalarda memnuniyet durumu

Keywords: Axillary hyperhidrosis, sympathectomy, satisfaction

Abstract

Literatürde kompansatris hiperhidrozis için verilen sıklık değerleri genellikle palmar ve aksiller hiperhidrozis vakaları için birlikte verilmiştir. Biz çalışmamızda tek seansta çift taraflı, tek port torakoskopik sempatektomi uyguladığımız hastalarda izole aksiller hiperhidrozisde, palmar hiperhidrozise göre daha fazla nüks veya kompansatris hiperhidrozis gelişip gelişmediğini saptamaya çalıştık.

Author Biographies

Hıdır Esme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya EA Hastanesi, Turkey

Mustafa Çalık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya EA Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Turkey

Published
2019-06-24
Section
Articles